Název:

Sborník semináře historie odívání 2009

Vydání:

První vydání - únor 2009, náklad 50ks
Dotisk - listopad 2010, náklad 20ks

Edice:

Seminář historie odívání, svazek první

Vydáno:

ve Zlíně vlastním nákladem

Vydavatel:

Martina Hřibová

Redaktor:

Petr Voda

Vytiskl:

Martin Hřib

ISBN:

978-80-254-4639-3

Obsah:

Středověké textilní památky na Pražském hradě, Petr Voda
Přehled odění ve Španělsku v 13. století, Martina Hřibová
Válečné a turnajské erbovní odění v 1. polovině 14. století, Ivan Dubec
Ženské účesy a pokrývky hlavy ve 14. století, Petr Voda
New fashion, old tradition (Maryna Mniszech's coronation robe on „Wawel portrait - 1608”), Justyna Sepiał-Rychlik
Základy karetkování a dalších technik výzdoby oděvů (textilní dílna), Iva Trojanová
 
 
 
 
 
 

Název:

Sborník semináře historie odívání 2009, díl druhý

Vydání:

První vydání - říjen 2009, náklad 50ks
Dotisk - listopad 2010, náklad 20ks

Edice:

Seminář historie odívání, svazek druhý

Vydáno:

ve Zlíně vlastním nákladem

Vydavatel:

Občanské sdružení Korouhev sv. Jiří
kontaktní osoba: Petr Voda

Redaktor:

Martina Hřibová

Vytiskl:

Martin Hřib

ISBN:

978-80-254-5759-7

Obsah:

Předběžná zpráva o oděvní analýze nástěnných maleb v kostele ve Slevětíně nad Ohří, Petr Voda, Martina Hřibová, Vladimíra Vodová, Martin Hřib
Dílo Lucase Cranacha st. a propagace módy období reformace v zemích Koruny České, Zuzana Safrtalová
Rukavic ve vrcholném středověku (13. a 14. století) v západní s střední Evropě, Josef Eigner ml.
Oděv Anny Habsburské (aneb „jedna z forem španělského dámského dvorského oděvu ze 70. let 16. století“), Martina Hřibová
Přehled textilních nálezů v Herjolfsnes, Martin Hřib
Rekonstrukce raně barokního ženského oděvu (Anglie, Francie, c 1635), Hana Polášková Wincorová
 
 
 
 

Název:

Sborník semináře historie odívání 2010

Vydání:

První vydání - listopad 2010, náklad 50ks

Edice:

Seminář historie odívání, svazek třetí

Vydáno:

ve Zlíně vlastním nákladem

Vydavatel:

TIGRIS spol. s r. o.

Redaktor:

Martina Hřibová

Vytiskl:

TIGRIS spol. s r. o.

ISBN:

978-80-86062-26-6

Obsah:

Rekonstrukce oděvu typu robe á la polonaise (Anglie, c. 1780), Hana Polášková Wincorová
Recepce španělské renesanční módy českou společností, Zuzana Safrtalová
Vliv rozměrů konstrukčních dílů tuniky na celkový vzhled oděvu, Martin Hřib
Úvod do historie korzetů (Vývoj korzetů od 16. do 20. století), Zuzana Kraemerová
Literatura týkající se tvorby kostýmů z pozdního středověku a renesance, Martina Hřibová
 
 
 
 
 
 

Název:

Sborník semináře historie odívání 2011

Vydání:

První vydání - listopad 2011, náklad 50ks

Edice:

Seminář historie odívání, svazek čtvrtý

Vydáno:

ve Zlíně vlastním nákladem

Vydavatel:

TIGRIS spol. s r. o.

Redaktor:

Martina Hřibová

Vytiskl:

TIGRIS spol. s r. o.

ISBN:

978-8086062365

Obsah:

Rekonstrukce korzetů používaných v 16. - 18. století, Zuzana Kraemerová
Rekonstrukce oděvu tzv. „garden dress“ z 18. století, The 18th century garden dress reconstruction, Justyna Sepial - Rychlik
Rekonstrukce oděvu Jane Seymourové, Hana Polaškova-Wincorová
Krátký úvod do tvorby figurín, The figurines creation (introduction), Pavel Rychlik
Počátky renesanční módy v českých zemích, Mgr. Zuzana Safrtalová, Ph.D.
Soubor archeologického textilu z Pražského hradu, PhDr. Milena Bravermanová
Vývoj těsného mužského oděvu ve 14. století, Petr VodaNázev:

Sborník semináře historie odívání 2012

Vydání:

První vydání - listopad 2012, náklad 50ks

Edice:

Seminář historie odívání, svazek pátý

Vydáno:

ve Zlíně vlastním nákladem

Vydavatel:

TIGRIS spol. s r. o.

Redaktor:

Martina Hřibová

Vytiskl:

TIGRIS spol. s r. o.

ISBN:

978-8086062594

Obsah:

Uherský šľachtický oděv v 16. a 17. století, Mgr.Lenka Pechová
"Kontusz" - Polish national costume, Justyna Sepiał-Rychlik
Rekonstrukce ženského oděvu s kabátkem typu pierrot dle módních listů z let 1787 až 1789, JUDr. Hana Polaškova-Wincorová
Realizační zpráva, Petr Voda
Craft Experience, Craft Experiments and Textile Crafts in Daily Life, Dr. Katrin Kania M.A.
Kožešiny ve středověku v českých zemích, Lenka Kapustková
Název:

Sborník semináře historie odívání 2013

Vydání:

První vydání - listopad 2013, náklad 50ks

Edice:

Seminář historie odívání, svazek šestý

Vydáno:

ve Zlíně vlastním nákladem

Vydavatel:

TIGRIS spol. s r. o.

Redaktor:

Martina Hřibová

Vytiskl:

TIGRIS spol. s r. o.

ISBN:

978-8074900068

Obsah:

Recreation of White Robe a la Francaise from Vistoria & Albert Museum, Justyna Rychlik-Sepial, EN
Oblékání chudých žen v Anglii v 2. polovině 18. století, Klára Posekaná
Rekonstrukce raně empírového ženského oděvu z doby kolem roku 1795, Hana Polaškova-Wincorová
Ženský uhorský šľachtický odev v 16. a 17. storočí, Lenka Pechová
Šaty dělají člověka - odraz sociální diferenciace v odívání 17. století, Alena Nachtmanová
Úvod do skladby mužského oděvu v období třicetileté války, Roman "Alistaire" Urbani
Oděv podle obrazu Marie de Medicis, Martina Hřibová, Martin Hřib
 
 
 
 
 
 

Název:

Sborník semináře historie odívání 2014

Vydání:

První vydání - listopad 2014, náklad 50ks

Edice:

Seminář historie odívání, svazek sedmý

Vydáno:

ve Zlíně vlastním nákladem

Vydavatel:

TIGRIS spol. s r. o.

Redaktor:

Martina Hřibová

Vytiskl:

TIGRIS spol. s r. o.

ISBN:

978-80-7490-039-6

Obsah:

Nádeníci a námořníci, Klára Posekaná
Techniky a materiály používané u lidových oděvů na Slovácku, Soňa Kölblová
Sametová tkanina (Vznik a vývoj na italském území ve 14. a 15. století), Veronika Šulcová
Vplyv francúzskej módy na odievanie v Uhorsku v 18. a 19. storočí, Lenka Pechová
Rekonstrukce ženského oděvu typu chemise a la reine (c. 1785), Hana Polášková Wincorová
Oděvy Františka I. Francouzského v portrétech, Martina Hřibová
 
 
 
 
 
 

Název:

Sborník semináře historie odívání 2015

Vydání:

První vydání - listopad 2015, náklad 50ks

Edice:

Seminář historie odívání, svazek osmý

Vydáno:

ve Zlíně vlastním nákladem

Vydavatel:

TIGRIS spol. s r. o.

Redaktor:

Martina Hřibová

Vytiskl:

TIGRIS spol. s r. o.

ISBN:

978-80-7490-082-2

Obsah:

Archeologické nálezy pozůstatků oděvů, oděvních doplňků a ozdob z Hradce Králové, Radek Bláha
Knihy krejčovských střihů, Martin Šimša
Pletené oděvy v 17. a 18. století, Klára Posekaná
Oděvy druhé poloviny 15. století ve Florencii, Martina Hřibová
Výskyt ženských účesů v pramenech 14. století, Petr Voda
Recreation of the late 18th century spencer jacket and hat, Justyna Sepiał – Rychlik
Oděv drobného šlechtice a jeho manželky, Alena Nachtmanova
Rekonstrukce ženského oděvu typu robe a la francaise (Francie, c. 1775), Hanka Polášková Wincorová
Vznik a vývoj dlouhých uzavřených kalhot v Evropě s přihlédnutím k českým zemím, Martin Šimša  
 
 
 

Název:

Sborník semináře historie odívání 2016

Vydání:

První vydání - listopad 2016, náklad 70ks

Edice:

Seminář historie odívání, svazek devátý

Vydáno:

ve Zlíně vlastním nákladem

Vydavatel:

TIGRIS spol. s r. o.

Redaktor:

Martina Hřibová

Vytiskl:

TIGRIS spol. s r. o.

ISBN:

978-80-7490-124-9

Obsah:

Vdavky Zuzany Thurzo, dcery palatýna Juraje Thurza, Martina Hřibová
Úvod do skladby odevu pracujúcich žien v rokoch 1580-1650, Barbora Šullová
Ženský spodní tvarovací oděv ze sbírek Historického muzea - Národního muzea v Praze, Dana Fagová
Nálezy hrobových textílií zo záchranného archeologického výskumu v presbytériu Baziliky minor sv. Egídia v Bardejove s dôrazom na hroby č. 3 a 6, Eva Sendeková
Stručná historie pletení s přihlédnutím k českým zemím, Sylvie Odstrčilová
Rekonstrukce jednoho z oděvů vévodkyně de Bassano, Martin Hřib
 
 
 
 
 
 

Název:

Sborník Oděv v historii 2017

Vydání:

První vydání - listopad 2017, náklad 60ks

Edice:

Oděv v historii, svazek první

Vydáno:

ve Zlíně vlastním nákladem

Vydavatel:

TIGRIS spol. s r. o.

Redaktor:

Martina Hřibová

Vytiskl:

TIGRIS spol. s r. o.

ISBN:

978-80-7490-176-8

Obsah:

Oblekológia, Lenka Pajer
Střihová kniha Juana de Alcegy, Martina Hřibová
Středověký kožený šlechtický oděv v podobě padesáti archeologických fragmentů, Veronika Šulcová a Kateřina Kouřilová
Kniha mistrovských zkoušek krejčovského cechu z Mostu, Martin Šimša
Konstrukce střihu oděvu typu grand assiette, Martin Hřib
 
 
 
 
 
 

Název:

Sborník Oděv v historii 2018

Vydání:

První vydání - listopad 2018, náklad 50ks

Edice:

Oděv v historii, svazek druhý

Vydáno:

ve Zlíně vlastním nákladem

Vydavatel:

H.R.G. spol s r. o.

Redaktor:

Martina Hřibová

Vytiskl:

H.R.G. spol s r. o.

ISBN:

978-80-907397-0-3

Obsah:

Krajkářská tvorba na našem území z perspektivy vývoje dějin módy do poloviny 20. století, Petra Mertová
Po stopách Izabelly, Monika Schwandtnerová
Men in Black, Women in Red?, Martina Hřibová
Trojrohý klobouk a vojenská kamizola, Jiří Sissak
Boj s holí dle mistrů Německé školy 14. až 17. století, Petr Dujka
Počátky verdugáda, vyztužené sukně, ve Španělsku, Martin Hřib
 
 
 
 
 
 

Název:

Sborník Oděv v historii 2019

Vydání:

První vydání - listopad 2019, náklad 50ks

Edice:

Oděv v historii, svazek třetí

Vydáno:

ve Zlíně vlastním nákladem

Vydavatel:

H.R.G. spol s r. o.

Redaktor:

Martina Hřibová

Vytiskl:

H.R.G. spol s r. o.

ISBN:

978-80-88320-18-0

Obsah:

Kontusik - real or fake national attire of Polish noble ladies, Justyna Sepial - Rychlik
Remeslá v textilnej a odevnej výrobe – vývoj, správa, špecializácie, Lenka Pajer
Chapines, obuv na vysoké korkové platformě v druhé polovině 16. století, Martina Hřibová, Václav Gřešák
Péče o vlasy a vousy a mužské pokrývky hlavy v Kastílii na přelomu 13. a 14. století, Vít Hrachový
Jubón, vnitřní kabátec, ve španělských střihových knihách přelomu 16 a 17. století, Martin Hřib
Středoevropský mužský venkovský oděv v 16. - 17. století ve světle krejčovských knih, Martin Šimša
 
 
 
 
 
 

Název:

Sborník Oděv v historii 2020

Vydání:

První vydání - únor 2021, náklad 60ks

Edice:

Oděv v historii, svazek čtvrtý

Vydáno:

ve Zlíně vlastním nákladem

Vydavatel:

H.R.G. spol s r. o.

Redaktor:

Martina Hřibová

Vytiskl:

H.R.G. spol s r. o.

ISBN:

978-80-88320-65-4

Obsah:

Pramene pre výskum oděvu, Lenka Pajer
Ženský meštiansky odev stredoveku vo svetle oltárneho umenia a testamentov z Bardejova, Eva Šimčíková
Ženský venkovský oděv ve střední Evropě 16. a 17. století, Martin Šimša
Odev detí v Uhorsku v 16. a 17. storočí, Lenka Pajer
Ženská krása ve španělských zemích na přelomu 13. a 14. století, Anna Hrachová, Vít Hrachový
Výstroj a výzbroj rímskych legionárov v dobách Markomanských vojen v druhej polovice 2. storočia a na začiatku 3. storočia n.l., Jakub Benech